Laddar Evenemang

Årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DEN 24 NOVEMBER KL 1830.

Just nu upplever vi en andra våg av covid 19 viruset. Men om det inte kommer nya restriktioner från myndigheterna avser vi att genomföra ett så normalt fysiskt årsmöte som möjlöigt. Självklart stannar du dock hemma vid minsta symptom. För att kunna upprätthålla tillräcklig distansering mot virusspridning, är mötet i år bara öppet för röstberättigade medlemmar. Föreningsvänner har enligt stadgarna ingen rösträtt. Likaså blir det endast enkel servering, kaffe/te och en matig macka. Inte heller något annat extra utöver sedvanliga mötesförhandlingar. Förslag till dagordning bifogas detta blad. Övriga möteshandlingar kommer att sändas ut med e-post senast den 17/11. De fåtal medlemmar som saknar e-post får dem med vanlig post. Inga handlingar kommer att delas ut på mötet utan deltagarna tar med sig de handlingar denne anser sig behöva.

Vi är dock medvetna om att det finns medlemmar som inte vill komma p g a smittorisk. Även för dessa försöker vi upprätthålla en demokratisk process. Enligt stadgarna har endast närvarande medlemmar rösträtt, men vi skall ändå ta till vara allas mening. Här är några alternativ för den som inte vill närvara:

-Vi kopplar upp på distans via internet alternativt telefon. För att ha tid på oss att lösa tekniken vill vi ha besked senast 17/11 helst tidigare.

-Du kan också skriftligen via mejl meddela dina synpunkter/förslag, senast kl 18 mötesdagen. Ett åsiktsformulär kommer att skickas ut.

-Du kan låta någon du litar på framföra dina åsikter. Meddela senast kl 18 mötesdagen.

Alltså meddela om du önskar använda något av alternativen ovan. Helst innan de sista tidpunkter som angivits. Styrelsen ser inte att det finns några kontroversiella frågor och tror att årsmötet kommer att avlöpa friktionsfritt utan voteringar.

Höstmötet blev en bra övning på hur vi på ett säkert sätt kan genomföra ett fysiskt möte. Vi hade satt gränsen till 30 deltagare, vi blev 25 men fem till hade säkert fått plats. Vi kunde inte helt hålla 2 meters lucka, men väl armlängds avstånd. De senaste 10 åren har vi varit mellan 20-35 röstberättigade medlemmar på årsmötena och styrelsen räknar inte med att vi blir fler i år heller så distansen ska kunna upprätthållas. Det är inte nödvändigt, men vi ser gärna att du meddelar om du endast tänker delta i årsmötet. För att njuta av förtäringen är anmälan dock nödvändig senast den 21/11. Anmälan görs helst med e-post till kontakt@vikbolandets-biodlare.se eller i undantagsfall per telefon/sms 0733236270.

Datum:
24 november, 2020
Tid:
18:30 - 21:00