Köp & Sälj

Under denna rubrik är det öppet för alla att annonsera. Medlemmar i Vikbolandets Bf annonserar gratis, icke medlemmar betalar 30 kr per annons (max 6 rader + en bild). Sätts in på föreningens plusgiro 11 76 61 – i samband med beställningen.
Det som annonseras ut måste vara biodlingsrelaterat. Din gamla cykel går inte, medan skottkärra att köra skattlådor i är gränsfall. Hemsidans redaktör Lasse Arvidsson beslutar enväldigt.
Skicka din annons till kontakt@vikbolandets-biodlare.se eller ring till Lasse 011-344028.