Bibladet nr.3 2020

29 maj, 2020

Bibladet nr 3 2020

Nu träffs vi åter på tisdagar!

Styrelsen har beslutat att vi återupptar tisdagsträffarna från och med den 9 juni. Dock med vissa förbehåll.

Vi ses endast de dagar vi kan vara utomhus och sitta med tillräckligt avstånd.

Tillhör du riskgrupp, överväg att stanna hemma.

Har du det minsta av något de symptom som kännetecknar Corona, stanna hemma.

Var och en tar med sitt eget fika!

Sommarmötet den 23/6 kommer även det att äga rum i Björksätter. Vi återkommer.

Facebook
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast medlemmar i gruppen och här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig och vi har bra inlägg. Gå gärna med du också. Sök efter gruppen på Facebook och ansök om medlemskap.

Bihusesyn – påminnelse
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i år i Bitidningens aprilnummer. Bihusesyn ska vara genomförd och visas upp för att få din honung godkänd i honungsbedömningen. Det är du själv som genomför programmet, och ingen kontrollerar genomförandet eller resultatet. Det är ditt ansvar att din biodling är OK och att lagar och bestämmelser följs. Bihusesynen ska ses som att hjälpmedel för att uppmärksamma eventuella brister i din biodling. Allt för att hålla högsta möjliga kvalitet på honungen.

TILL SIST
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för at lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein

Hälsningar från Styrelsen