Bli Medlem

 

Bli Medlem

 

Det finns fyra olika sorters medlemskap i föreningen: Fullbetalande medlem där du också är ansluten till SBR och får Bitidningen.  Medlemskap efter 1/10 gäller resten av innevarande år samt hela nästkommande år. Du registrerar dig och betalar din medlemsavgift här.
Juniormedlem kan ungdomar bli t.o.m. det år man fyller 20 år. Då övergår medlemskapet automatiskt till fullbetalande medlem. En juniormedlem betalar 170 kr. Juniormedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Det innebär bl.a. att juniormedlemmar får Bitidningen. Juniormedlem får inte vara bosatt på samma adress som fullbetalande medlem. Då ska man vara familjemedlem.
Familjemedlem kan den vara som är bosatt på samma adress som fullbetalande medlem. Avgiften för familjemedlem är 110 kronor. Familjemedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem men får inte Bitidningen.
Vänmedlem (dubbelansluten) kan den bli som är fullbetalande medlem i en förening och kan  då vara vänmedlem i ytterligare en förening, och betalar då bara den lokala avgiften för denna förening. För att bli vänmedlem, maila info till medlem@biodlarna.se, så hjälper vi till med detta. Det går INTE att registrera vänmedlemskap direkt i länken ovan.

Om man vill stödja föreningen kan man också bli föreningsvän. Man är då inte formellt medlem och kan inte väljas till funktionär (utom revisor) men en Föreningsvän kan adjungeras till uppdrag. Man har heller inga av de förmåner som tillkommer SBR-medlemmar. På föreningens möten har Föreningsvän närvarorätt och yttranderätt, men inte förslagsrätt och rösträtt. Till föreningsvän kan antas: Fysisk eller juridisk person som inte har egna bin (exempelvis slutat med biodling), men som vill ta del av och stödja föreningens verksamhet. Från hushåll där SBR-ansluten medlem av föreningen ingår rekommenderas dock familjemedlemskap.
Föreningsvän blir man genom att 70 kr som sätts in på föreningens plusgiro 117661-9. Ange ”Föreningsvän”.

Medlemsavgifter
Fullbetalande medlem
530 kr
Familjemedlem (ingen Bitidning)
110 kr
Juniormedlem (inkl Bitidningen)
170 kr
Vänmedlem (dubbelansluten)
70 kr
Föreningsvän
70 kr