Föreningsbigård

Vikbolandets Biodlares föreningsbigård finns vid Centrumlokalen, Björksätter i Kuddby som är belägen utefter vägen till Söderköping ett par kilometer från Kuddby kyrka.

Föreningsbigården är ett centrum för biodling på Vikbolandet, och en träffpunkt för alla biodlare, att kunna utbyta erfarenheter.

Verksamheten omfattar bland annat:Propaganda för biodling i syfte att få fler biodlare.

Utbildning av nybörjare och fortbildning av etablerade biodlare.

Avelsarbete, för att successivt förbättra bistammen.

Det finns för närvarande 10 samhällen. För att hantera honung och förvara material vi satt upp en ”Friggebod”. Verksamheten pågår under sommarhalvåret och under maj – augusti är det på något undantag när öppet varje tisdagskväll kl 18 – 20. Då utför vi de arbeten som för tillfället behöver utföras, avelsarbete, mm. Varje kväll avslutas med trevlig samvaro över en kopp fika.
Vägbeskrivning: Utefter vägen mellan Ö Husby och Söderköping ett par kilometer från Kuddby kyrka.