Föreningsbigård

Vikbolandets Biodlares föreningsbigård finns vid Centrumlokalen, Björksätter i Kuddby som är belägen utefter väg 843 mot Söderköping 1,5 kilometer från Kuddby kyrka. Björksätter, Vikbolandet på Google maps.

Föreningsbigården är ett centrum för biodling på Vikbolandet, och träffpunkt för alla biodlare, att kunna utbyta erfarenheter.

Verksamheten omfattar bland annat

·       Information om biodling i syfte att få fler biodlare.
·       Utbildning av nybörjare och fortbildning av etablerade biodlare.
·       Avelsarbete, för att successivt förbättra bistammen.

Det finns för närvarande 5 samhällen. För att hantera honung och förvara material vi satt upp en ”Friggebod”. Verksamheten pågår till allra största under sommarhalvåret. Under maj – augusti är det på något undantag när öppet varje tisdagskväll kl 17 – 19. Då utför vi de arbeten som för tillfället behöver utföras, såsom svärmkontroll, utökning, honungsskörd och dito slungning, mm. Varje kväll avslutas med trevlig samvaro över en kopp fika.