Historia

Vikbolandets Biodlareförening – korta historiska noteringar
Biodlingen på Vikbolandet sträcker sig långt tillbaks i tiden. Den första dokumentationen om biodling är från 1686 då Sveriges första lärobok i biodling ges ut, författad av Isaco Erici, präst i Ö Stenby.
1916
bildade enligt uppgift några biodlare ”Gåsätterortens Bivänner”. Vi tror att detta var någon slags interims-förening.
1917
den 11/11 bildades formellt Gåsättraortens Biodlarförening och anslöt sig till Svenska Biodlareföreningen, SB. Detta enligt en uppgift i tidningen ”Bigården” juni 1919. Detta anser vi vara föreningens start och vi firade 100 år 2017.
1919
En föredragstripp genom Östergötland. Utdrag från signaturen Rylis krönika i tidningen ”BIGÅRDEN” aug-sept 1919 ”Sista platsen under färden var Kättinge ute på Vikbolandet. Gott om honung hade det varit å nästan alla platserna, men ett samhälle där i Gåsätter tog säkerligen rekordet bland dem alla. Birik så bina hängde i klasar både fram och bak fick t o m ynglet lämna plats för de överflödande håvorna hos ifrågavarande samhälle.”
1920
Anslöt sig Gåsätters Bivänner till Östergötlands läns Biodlareförbund (bildat 1918) Gåsätters Bivänner hade då 17 medlemmar, som invintrade 15 samhällen i halmkupor och 15 i ramkupor. Ordförande och Korresponderande ledamot var stationsmästare A. L. Karlsson, Jonsberg. Född 1873, stationsmästare i Jonsberg 1910-1933.
1928
bildade några andra biodlare på Vikbolandet  ”Rönö-Östra Ny Biodlarförening.
1932
bytte Gåsätterorten namn till ”Östkinds Biodlarförening”.
1944
bytte Rönö-Östra Ny namn till Björkekinds Biodlarförening.
1966
den 27/11 – vid Östkinds bf årsmöte hälsade ordföranden Gustav Johansson de två!! närvarande medlemmarna John Seehusen och Arvid Månsson välkomna.
1967
den 2/12 – vid Östkinds bf årsmöte hos Sigvard Johansson i Tallåsen föreslogs sammanslagning med Björkekinds bf. Ordföranden Gustav Johansson reserverade sig och lämnade upprört årsmötet, som hastigt avslutades.
den 6/12 – vid ett extra årsmöte hos Sigvard Johansson beslöts om sammanslagning och till gemensamt namn valdes
”VIKBOLANDETS BIODLAREFÖRENING”. Närvarande var Sigvard Johansson (då 55 år), Arvid Månsson, Bror Andersson, Edvind Andersson, Josef Jansson och John Seehusen. Och från Björkekind – Carl Hansson.
Björkekinds styrelse (Carl Hansson) fick förtroendet att leda den nya föreningen till framgång.
Här känner vi också igen namnen Evert Walldén, Oskar Zander, Hans Svensson, Torgny Walldén, Gottfrid Svensson, Axel Bäckman, Per Svensson, Holger Sandström och Sigvard Pettersson.
Som jämförelse kan nämnas att både Norrköpings och Söderköpings bf bildades 1919 och Valdemarsviks bf 1986.