Om du får en Bisvärm

De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva.
Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder.
Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina.
Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg.
De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar.
Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig. För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas före de bosätter sig permanent. När svärmen hittat en permanent bostad kan den ej tas bort av biodlare.
Många biodlarföreningar utser så kallade svärmfångare som allmänheten kan kontakta för att få bort bisvärmar ur träd och buskar. Har bisvärmen bosatt sig permanent i t.ex. en husvägg får husägaren kontakta Anticimex eller annat saneringsföretag för att få bort bina.
Vill du ha hjälp med att ta hand om en svärm kontakta någon i styrelsen. De kan antingen själva hjälpa till, eller förmedla kontakt med någon biodlare i närheten.

Numera finns även en svärmtelefon, klicka på den här raden för vidare info.