Om du får en Bisvärm

Svärmtelefonen
Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare.

Numret till svärmtelefonen:
0766-86 07 01

Har du upptäckt en svärm så ringer du telefonnumret. Du uppmanas då att knappa in postnumret där svärmen befinner sig. Tjänsten kopplar dig vidare till en ansvarig i ditt område.

Om du inte vet vilket postnummerområde svärmen befinner sig i kan du ta hjälp av den här länken https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-postnummer-och-adress

Får du ingen träff så kan du istället kontakta någon i styrelsen. De kan antingen själva hjälpa till, eller förmedla kontakt med någon biodlare i närheten.

Om bisvärm
De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva.
Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar bina ibland.
Svärmning innebär att drottningen tillsammans med ungefär hälften av samhället bin flyger iväg.
De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från några minuter upp till fler dagar.
Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig. För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas före den bosätter sig permanent. När svärmen hittat en permanent bostad kan den kanske med största svårighet tas bort av biodlare, men oftast är det enklare att ta död på bina med hjälp av ett saneringsföretag. Det ingår oftast i hemförsäkringen