BILDER

Föreningens förste ordförande A L Karlsson