Om Föreningen

På Vikbolandet finns en det aktiv Biodlarförening, med drygt 70 medlemmar varav drygt 40 är aktiva biodlare. Övriga är familje-, eller stödmedlemmar. Medlemskåren består mest av hobbybiodlare, men några av medlemmarna har större biodling d.v.s. har fler än 50 samhällen. Vi har en föreningsbigård i anslutning till Centrumlokalen, Björksätter i Kuddby som är öppen tisdagskvällar under maj-augusti. Föreningen är en lokalförening inom Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR.