Uppvaktningar 2020

30 november, 2020

Föreningen har uppvaktat Åke och Wille för skötsel av bigården, Trivselkommitten för att de servat med gott fika, Torgny för att vi fått rensa vaxet hos honom samt Berit som avgått som ordförande i honungsbedömningskommitten