Väntelista till Nybörjarkurs i biodling

Det är mycket glädjande att vi fått sådan stor respons på vår intresseanmälan till nybörjarkursen i biodling. I dagsläget har vi 9/12 platser bokade. Flera personer är bosatta i våra grannkommuner. Vi har varit i kontakt med Norrköpings- och Söderköpings biodlarföreningar och fått besked att de planerar att ha nybörjarkurser till våren, men inte gått ut med annons ännu. Vi räknar följaktligen med att några hellre väljer att gå kursen närmare hemmet och att det därmed kan bli en del avhopp.

Vi erbjuder därför intresserade att ställa sig på väntelista till biodlarkursen på Vikbolandet.

Weronica Roos-Heinefeldt
utbildningsansvarig
Vikbolandets biodlarförening
Mail: heinefeldt53@gmail.com
mobilnr: 070 245 77 96

Uppvaktningar 2020

30 november, 2020

Föreningen har uppvaktat Åke och Wille för skötsel av bigården, Trivselkommitten för att de servat med gott fika, Torgny för att vi fått rensa vaxet hos honom samt Berit som avgått som ordförande i honungsbedömningskommitten

Läs mer här

Pris Överlämnas

Bästa Honung 2020 till Nettan och Olle

18 november, 2020

Läs mer här

Bibladet nr.3 2020

Bibladet nr 3 2020

Nu träffs vi åter på tisdagar!

Styrelsen har beslutat att vi återupptar tisdagsträffarna från och med den 9 juni. Dock med vissa förbehåll.

Vi ses endast de dagar vi kan vara utomhus och sitta med tillräckligt avstånd.

Tillhör du riskgrupp, överväg att stanna hemma.

Har du det minsta av något de symptom som kännetecknar Corona, stanna hemma.

Var och en tar med sitt eget fika!

Sommarmötet den 23/6 kommer även det att äga rum i Björksätter. Vi återkommer.

Facebook
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast medlemmar i gruppen och här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig och vi har bra inlägg. Gå gärna med du också. Sök efter gruppen på Facebook och ansök om medlemskap.

Bihusesyn – påminnelse
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i år i Bitidningens aprilnummer. Bihusesyn ska vara genomförd och visas upp för att få din honung godkänd i honungsbedömningen. Det är du själv som genomför programmet, och ingen kontrollerar genomförandet eller resultatet. Det är ditt ansvar att din biodling är OK och att lagar och bestämmelser följs. Bihusesynen ska ses som att hjälpmedel för att uppmärksamma eventuella brister i din biodling. Allt för att hålla högsta möjliga kvalitet på honungen.

TILL SIST
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för at lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein

Hälsningar från Styrelsen

Föreningsalbum 1982-2002

Hej!
Jag har under ett par månaders tid tagit tag i en gammal surdeg, att sammanställa en massa tidningsklipp och bilder jag har liggande. Lite trevlig läsning i vårrusket.  // Lasse

Foton och tidningsklipp 1982-2002