Väntelista till Nybörjarkurs i biodling

Det är mycket glädjande att vi fått sådan stor respons på vår intresseanmälan till nybörjarkursen i biodling. I dagsläget har vi 9/12 platser bokade. Flera personer är bosatta i våra grannkommuner. Vi har varit i kontakt med Norrköpings- och Söderköpings biodlarföreningar och fått besked att de planerar att ha nybörjarkurser till våren, men inte gått ut med annons ännu. Vi räknar följaktligen med att några hellre väljer att gå kursen närmare hemmet och att det därmed kan bli en del avhopp.

Vi erbjuder därför intresserade att ställa sig på väntelista till biodlarkursen på Vikbolandet.

Weronica Roos-Heinefeldt
utbildningsansvarig
Vikbolandets biodlarförening
Mail: heinefeldt53@gmail.com
mobilnr: 070 245 77 96

Uppvaktningar 2020

30 november, 2020

Föreningen har uppvaktat Åke och Wille för skötsel av bigården, Trivselkommitten för att de servat med gott fika, Torgny för att vi fått rensa vaxet hos honom samt Berit som avgått som ordförande i honungsbedömningskommitten

Läs mer här

Pris Överlämnas

Bästa Honung 2020 till Nettan och Olle

18 november, 2020

Läs mer här